El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

El Sanatları ulusların maddi kültür öğelerinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Hammaddesi, deseni, üretim tekniği, üretim biçimi üreten kişi veya kişilerin katkısıyla, ait olduğu yörenin ve insan topluluğunun karakteristik özelliklerini taşımasıyla değer kazanmaktadır. Kırıkkale’ de geleneksel bilgi ve görgüye dayanan el sanatları gelişen teknoloji ve kültürel değişimle beraber gündelik yaşam içerisinde işlevini yitirmeye başlamış ve yok olmaya yüz tutmuştur. Ancak el sanatlarının gündelik yaşam içerisinde kullanım değerini ve işlevini yitirmiş olması, onların değersizleştiği anlamına gelmemektedir. Bilhassa el sanatlarının gündelik yaşam içerisindeki kullanım işlevleri azaldıkça kültürel değerleri de artmaktadır. Her biri içerisinde çıktıkları dönemin önemli birer kültürel temsilcisi, kültür taşıyıcısı olarak anlam kazanmaktadır. Bu yönüyle de her biri önemli birer kültürel değer, tarihsel kalıt olarak değerlendirilmeli ve uygun koşullarda gelecek nesiller için korunmalıdır. Bu yönlerini dikkate alarak el sanatlarına sahip çıkmak, onları korumak ve yaşatmak tarihsel ve kültürel varlığımız açısından çok mühim bir mesele olmaktadır. Bu amaçla Kırıkkale ilinde kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatmak ve yeniden canlandırmak, kayıt altına almak ve kenar mahallerde sosyo-ekonomik açıdan mağdur olan ya da engel sahibi olan bireylerimize el sanatları yolu ile meslek edinmelerini sağlamak, aile ekonomisine katkıda bulunmak merkezimizin en büyük amaçlarındandır.

Copyright © 2014 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Tasarım: Ebru ATEŞOK