El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çalışma Alanları

Merkezin amacı; kronolojik bir sistematik içinde El Sanatlarının evrimini incelemek, Ulusal tarım politikaları çerçevesinde, kırsal alanda istihdama yönelik meslek ve alt meslekleri kazandırma konularındaki görev ve çalışmalarına ilişkin esaslara göre eğitim ve araştırma çalışmaları sürdürmek, el sanatları dallarının nitelik ve niceliklerini belirleyerek, çeşitli bilgiler, fotoğraf, çizim, slide ve akar filmle belgelemeler yapmak, el sanatlarının bakımı, onarımı, aslına uygun çoğaltmaları üzerine araştırmalar planlayarak deney laboratuvarı, atölye ve stüdyolarda uygulamalar gerçekleştirmek, geleneksel yöntemle ürün veren ve yeni, özgün, çağdaş denemeler yapan artisanı desteklemek, el sanatları dallarında lisansüstü ve doktora çalışmaları yapanları desteklemek, unutulmaya yüz tutmuş sanatların canlandırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, Kırıkkale ilinin sahip olduğu maddi kültür öğelerini tanıtımını yapmak, İlde hizmet veren kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak, İlde hayatını el sanatlarından kazanan ustalara ve atölyelere tasarım anlamında destek vererek ürün çeşitliliğini artırmak, El Sanatlarıyla ilgilenen öğrencilere ve yerel halka El Sanatları eğitimleri vermektir.

 

Copyright © 2014 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Tasarım: Ebru ATEŞOK